Hospiteren

Hospiteren is een vorm van professionalisering waarbij twee of meer collega’s van dezelfde of verschillende scholen op gelijkwaardige basis leren van elkaars onderwijskundige ervaringen in de dagelijkse klaspraktijk via doelgerichte observaties.

Het hospiteren is een avontuur. Het is een onderdeel van een continu proces van kwaliteitsverbetering waarbij niet van tevoren is vast te stellen wat het resultaat zal zijn.


Nuttige documenten: